ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 24 ม.ค. 61 - 23 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 : 13 ก.พ. 61 เวลา 12.00 น.
ครั้งที่ 2 : 1 มี.ค. 61 เวลา 12.00 น.

 • www.lifebysponsor.com

 • Life By Sponsor

กติกาการร่วมสนุก

image

image

image

image

image

กติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการ

 • ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดก๊าซ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไลฟ์ บาย สปอนเซอร์” ทุกรสชาติ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น(7-eleven) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยให้ผู้ร่วมรายการเข้าไปลงทะเบียนที่ www.lifebysponsor.com ลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์ รหัสใบเสร็จหลัง R# จำนวน 10 หลัก พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ แล้วกดลงทะเบียน(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งเลขที่ใบเสร็จรับเงินมาร่วมรายการ)โดย 1 ใบเสร็จรับเงิน เท่ากับ 1 สิทธิ์ ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) เริ่มรายการ 24 มกราคม 61 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 61
 • กำหนดจับรางวัล ณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด(สำนักงานใหญ่ ) เลขที่ 288 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จับรางวัล จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 15.00 น. : กล้อง Fuji X-A3 จำนวน 5 รางวัล และกล้อง GoPro Hero6 Black จำนวน 12 รางวัล ประกาศผล13 ก.พ.61 เวลา 12.00 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 15.00 น. : กล้อง Fuji X-A3 จำนวน 5 รางวัล และกล้อง GoPro Hero6 Black จำนวน 13 รางวัล ประกาศผล 1 มี.ค. 61 เวลา 12.00 น. โดยจะประกาศรางวัลผ่าน www.lifebysponsor.com

เกณฑ์การตัดสินและแจกของรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น(7-eleven) ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ(ตัวจริงหรือรูปถ่ายซึ่งมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินตรงกับเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรางวัล) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ต้องนำสูติบัตรฉบับจริงมาแสดงและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด(สำนักงานใหญ่ ) เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล ในwww.lifebysponsor.com หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับการจับฉลากเลือกในแต่ละครั้งจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้กรอกในการลงทะเบียนต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์จริง ที่มีเอกสารทางกฏหมายมาพิสูจน์ตัวตนได้จริง ต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ติดต่อเพื่อรับของรางวัลได้ หากทางผู้จัดกิจกรรมและตัวแทนผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ได้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
 • รหัสบนใบเสร็จรับเงิน ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเท่านั้น ( หนึ่งรหัสมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัล )
 • ษริษัทจะรับผิดชอบเรื่องภาษีของรางวัลทั้งหมด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด , บริษัทฯ ในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • หลักฐานการรับรางวัลได้แก่ใบเสร็จรับเงิน หากมีการดัดแปลงแก้ไข หรือชำรุดหรือได้มาโดยมิชอบ ด้วยกฏหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

รายชื่อผู้โชคดี


 • ครั้งที่ 1 : 13 ก.พ. 61 เวลา 12.00 น.


 • กล้อง Fuji X-A3 มูลค่า 23,990 บาท 5 รางวัล

 • 1. 084-012-06XX R#0000022677

 • 2. 096-254-39XX R#0000060666

 • 3. 063-780-42XX R#0000024871

 • 4. 096-902-02XX R#0000421040

 • 5. 097-048-86XX R#0000474196


 • กล้อง GoPro Hero6 Black มูลค่า 18,500 บาท 12 รางวัล

 • 1. 096-254-41XX R#0000118489

 • 2. 096-715-67XX R#0000019799

 • 3. 097-229-21XX R#0000112070

 • 4. 086-504-87XX R#0000226643

 • 5. 082-124-58XX R#0000758801

 • 6. 081-767-36XX R#0001212041

 • 7. 081-913-78XX R#0000226529

 • 8. 095-524-73XX R#0000151474

 • 9. 091-552-78XX R#0000496397

 • 10. 097-179-09XX R#0000060773

 • 11. 098-162-17XX R#0000143443

 • 12. 096-810-16XX R#0000175166


 • ครั้งที่ 2 : 1 มี.ค. 61 เวลา 12.00 น.


 • กล้อง Fuji X-A3 มูลค่า 23,990 บาท 5 รางวัล

 • 1. 099-329-99XX R#0000007574

 • 2. 086-219-18XX R#0000178676

 • 3. 064-041-12XX R#0000304846

 • 4. 097-051-43XX R#0000836069

 • 5. 097-232-01XX R#0000799975


 • กล้อง GoPro Hero6 Black มูลค่า 18,500 บาท 13 รางวัล

 • 1. 099-925-22XX R#0000277653

 • 2. 087-356-53XX R#0000336509

 • 3. 064-803-32XX R#0000016902

 • 4. 080-908-45XX R#0000464679

 • 5. 062-091-89XX R#0000373139

 • 6. 096-049-73XX R#0000516815

 • 7. 096-431-54XX R#0000356189

 • 8. 064-210-69XX R#0000019088

 • 9. 089-703-28XX R#0000823324

 • 10. 097-967-43XX R#0000578893

 • 11. 099-828-26XX R#0000085386

 • 12. 099-552-97XX R#0000837402

 • 13. 062-960-36XX R#0000061861